engelsk

SLS

SLS, Selective Laser Sintring, benyttes når prototypens funksjon og holdbarhet er viktig. Gjennom ulike materialvalg kan du få detaljer med spesiell fleksibilitet og holdbarhet. SLS passer best når din prototype må vare en tid. SLS er en friformfremstillingsmetode der vi lager prototypen direkte fra ditt CAD/DAK underlag uten å ta frem noe verktøy. SLS er en av flere mulige alternativ innen Rapid Prototyping.

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.